SAOL

SAOL

- Åtgärdat krashbuggar
- Uppdaterad design och meny
- Reviderad kod, uppdaterad för Lollipop
- Lagt till "Aktuellt" som visar Akademiens produkter
- Buggfixar
展开
5分
(0人评论)
15下载 25.15M 分类:
版本号:V1.2.1 更新时间: 开发商:
加载中...

SAOL应用介绍:

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Denna upplaga innehåller cirka 125 000 ord, samt en unik stavningshjälp som gör det möjligt att söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas.
Dessutom inkluderas en korsordshjälp: genom att trycka på mellanslag istället för varje bokstav som är okänd visas alla möjliga kombinationer.
Orden har försetts med markeringar för de ordled som ingår (ordled är de byggstenar som tillsammans formar ett ord). Detta bidrar till förståelsen och ger även möjlighet till konsekvent avstavning. Ordklass anges också för samtliga uppslagsord.
Den första upplagan av SAOL gavs ut 1874. Denna upplaga, SAOL 13, utkom 2006. Den innehåller bland annat 10 500 ord som tillkommit sedan den föregående upplagan, samtidigt som 5 500 ord försvunnit.
Det är viktigt att påpeka att alla svenska ord inte finns med i SAOL. De ord som tagits med är de mest använda i den levande, nutida svenskan, och är framtagna ur stora databaser med hjälp av frekvensanalys. Förenklat kan man säga att ord försvinner ur SAOL när de fallit ur bruk. (Ord ”avskaffas” heller aldrig, utan återkommer i SAOL om och när de återtas av brukarna.)
Vill man studera ord som inte återfinns i SAOL får man gå till Svenska Akademiens ordbok, SAOB, där samtliga svenska ord sedan Gustav Vasas tid finns med. Där får man mer information även om de ord som återfinns i SAOL.
Redaktionen för SAOL finns vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Stavningshjälpen har utvecklats av Oribi AB. Applikationen är utvecklad av Isolve AB.
瑞典皇家科学院词典(SAOL)长期以来一直瑞典单词的拼写,发音和弯曲的标准。此版本包含约125,000字,和一个独特的拼写帮助,使人们有可能以搜索一个词,即使你不知道他们是如何拼写。
还包括一个纵横字谜的帮助:按空格键,而不是每个字母是未知的,所有可能的组合。
已提供的话斑纹包括ordled(ordled的积木,它们一起组成一个字)。这有助于了解和也使一致断字。讲话的部分还提供了所有条目。
于1874年发布的第一版SAOL。此版本,13 SAOL,2006年出版。它包括10,500个字已添加自前一版,5500字消失。
重要的是要注意,所有瑞典的话不在SAOL。包括的话是最常用的生活,当代瑞典,并开发从大型数据库中使用频率分析。简而言之,字消失SAOL的时,他们已经跌出使用。 (单词“废除了”从来没有,但将返回SAOL的当他们收回用户)。
如果你想学习的话,都没有发现SAOL去SAOB,瑞典文学院的字典里,哪里所有自古斯塔夫瓦萨瑞典话上市。在哪里获得更多的信息,,即使字被发现在SAOL。
SAOL的编辑在瑞典哥德堡大学部。拼写助手由Oribi AB。该应用程序的开发由AB Isolve。

- Åtgärdat krashbuggar
- Uppdaterad design och meny
- Reviderad kod, uppdaterad för Lollipop
- Lagt till "Aktuellt" som visar Akademiens produkter
- Buggfixar

玩过SAOL的用户还对以下应用感兴趣:

0/140
文明上网理性发言

看看用户都是怎么评价的:

  • 暂无评论!

排行